سرگرمی

پانزده راه برای آنکه هیچگاه خسته به نظر نرسید

مجموعه: آرایش صورت     تا حالا شده همکارتون که آشنایی کمی باهاتون داره یا کاملا باهاتون غریبه است بهتون بگه چقدر خسته به نظر می رسید؟ اون لحظه می خواهید با مشت بزنید تو صورتش!   اصولا کسانی که شب دیر به رختخواب می روند روز بعد خسته و مرور بیشتر

توسط طنین وب، قبل