سرگرمی

جذاب ترين آرايش

مجموعه: آرایش صورت   اين متد با هر رنگ پوستی سازگاری دارد و می توانید هم در طول روز و هم در شب از آن استفاده کنید البته اگر این کار را زیرکانه انجام دهید…   اين متد با هر رنگ پوستی سازگاری دارد و می توانید هم در طول مرور بیشتر

توسط طنین وب، قبل
سرگرمی

نكاتی درباره ماندگاری آرايش بر چهره

مجموعه: آرایش صورت     شاید ماندگاری به نظرتان نكته بی اهمیتی بیاید، ولی اگر جزو دسته ای هستید كه مدام نگران ظاهر خود هستند، این نكات كوچك و جمع آوری آنها ارزش خود را خواهد داشت .     چگونه دوام رژ لب را بیشتر كنیم؟   استفاده از مرور بیشتر

توسط طنین وب، قبل